Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Osynlig tandställning

Vi bjuder på en konsultation till ett värde av 750 kr.
Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Osynlig Tandställning

Om du vill så får du också med dig en behandlingsplan med ett fast pris efter besöket.

Vad behöver du hjälp med?

För tätt mellan tänderna?

Brist på utrymme i tandbågarna kan göra att tänderna blir sneda, tippade eller roterade.

För glest mellan tänderna?

Om utrymmet i tandbågarna är för stort så blir det mellanrum mellan tänderna. Väldigt vanligt är att det blir ett mellanrum mitt mellan framtänderna i överkäken.

Korsbett?

Över- och underkäkens tandrader i sidopartierna ”biter fel” mot varandra. Det kan leda till att underkäken tvingas åt sidan för att det skall gå att bita ihop. I så fall bör detta åtgärdas.

Djupbett?

Kan leda till att underkäkens framtänder biter högt upp mot gommen och orsakar sår som gör ont vid tuggning.

Överbett?

Överkäkens framtänder hamnar framför underkäkens framtänder när du biter vilket kan leda till att du har svårt att sluta läpparna helt.

Underbett?

Underkäkens framtänder hamnar framför överkäkens framtänder när du biter.

 

 

Om Osynlig Tandreglering

Certifierad Tandreglering

Vi arbetar med två olika koncept (Invisalign och InMan Aligner) och väljer alltid det som passar bäst relativt din unika tandstatus.

Vi är certifierade att arbeta med båda dessa koncept och du kan välja oss i trygg förvissning om att du får en modern behandling som drar nytta av den senaste tekniken och de senaste metoderna på området.

Behandling med Osynlig Tandställning

Så här går din behandling till

 

Konsultation

Vi diskuterar igenom dina behov och önskemål. Vi dokumenterar dina tänder med fotografier och röntgen och du får med dig en behandlingsplan hem med ett fast pris som du kan välja att tacka ja eller nej till.

Avtryck

Vi gör ett avtryck av dina tänder för att kunna bedömma vilken vilken metod som passar dig bäst. Därefter får du möjlighet att se hur dina tänder kommer att förflyttas under behandlingens gång. Vi använder ett datorprogram för detta som simulerar förflyttningen (3D-animation).

Osynliga tandskenor tillverkas

Om du är nöjd med simuleringen och behandlingsplanen så tillverkas nu dina unika osynliga tandställningar.

Behandling

Du bär nu din osynliga tandställning 20-22 timmar om dygnet och i takt med att ditt bett justeras så byter vi ut tandskenorna tills dess att dina tänder har reglerats till planerat läge.

Fördelar med Osynlig Tandställning

N

Osynlig Tandställning

Med en osynlig tandställning så lägger knappt någon märke till att du är under behandling. Du kan leva ditt liv som vanligt samtidigt som tandregleringen succesivt ger dig ett nytt leende.

N

Kortare uppehåll

Du kan under korta stunder (några timmar ) välja att ta bort tandskenorna, exempelvis under högtider som dop, bröllop eller en konfirmation.

N

Bibehållen hygien

Eftersom den osynliga tandställningen går att ta bort tillfälligt så har du inga som helst problem med att bibehålla din tandhygien med tandborstning och tantråd.

N

Enligt plan

Du vet innan behandlings sätts igång hur länge den kommer att vara.

Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Boka din kostnadsfria konsultation

Call Now Button