Estetisk Tandvård i Göteborg

Osynlig Tandställning
BOKA AKUTKONTAKTA OSS
Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Osynlig tandställning

Vi bjuder på en konsultation till ett värde av 750 kr.

Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Osynlig Tandställning

Om du vill så får du också med dig en behandlingsplan med ett fast pris efter besöket.

Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.

Osynlig Tandställning

Utred möjligheterna, beställ din konsultation idag!

Vad behöver du hjälp med?

För tätt mellan tänderna?

Brist på utrymme i tandbågarna kan göra att tänderna blir sneda, tippade eller roterade.

För glest mellan tänderna?

Om utrymmet i tandbågarna är för stort så blir det mellanrum mellan tänderna. Väldigt vanligt är att det blir ett mellanrum mitt mellan framtänderna i överkäken.

Korsbett?

Över- och underkäkens tandrader i sidopartierna ”biter fel” mot varandra. Det kan leda till att underkäken tvingas åt sidan för att det skall gå att bita ihop. I så fall bör detta åtgärdas.

Djupbett?

Kan leda till att underkäkens framtänder biter högt upp mot gommen och orsakar sår som gör ont vid tuggning.

Överbett?

Överkäkens framtänder hamnar framför underkäkens framtänder när du biter vilket kan leda till att du har svårt att sluta läpparna helt.

Underbett?

Underkäkens framtänder hamnar framför överkäkens framtänder när du biter.

 

Tandreglering med Tandskenor

Clear Aligners

Det blir allt vanligare att  trång- eller glesställda, roterade eller tippade tänder behandlas med en “osynlig tandställning”, s k clear aligners. Mer än 14 miljoner patienter har hittills behandlats runt om i världen med den här typen av genomskinliga tandställningar.

På Estetisk Tandvård i Göteborg arbetar vi uteslutande med Invisalign som är ett komplett system för datorstödd tandreglering med över 450 patent.

Efter 25 år på marknaden är denna lösning helt marknadsledande och därför vårt val för dig.

Certifierad Tandreglering

Vi är certifierade att arbeta med Invisalign och du kan välja oss i trygg förvissning om att du får en modern behandling som drar nytta av den senaste tekniken och de senaste metoderna på området.

Intervju med Dr. Peter Ingemarsson

Varför har du valt att arbeta uteslutande med Invisalign?

Invisalign var först ut med den osynliga eller genomskinliga tandställningen. De har alltså längst erfarenhet och är marknadsledande. De har länge haft patent på processen men vissa patent har nu gått ut så idag finns det flera aktörer på marknaden.

 

Men som jag ser det är ingen i närheten av Invisalign och det förekommer också en hel del oseriösa aktörer. Det finns mängder av lycksökare som många gånger är galet oansvariga

Peter Ingemarsson - estetisktandvard.se

Vilka är fördelarna med dessa tandskenor jämfört med “tråd och räls”?

Innan tekniken med osynliga tandställningar hade etablerats så arbetade alla tandläkare med räls när en patient behövde tandreglering. Man limmade då på små “metallplattor” på tänderna som sedan kopplades samman med “tråd och räls”. Denna metod används fortfarande av ortodontister för tandreglering. Men dessa nya genomskinliga tandskenor (aligners på engelska) har mängder av fördelar. De ger snabbare resultat, är bekvämare för patienten och skonsammare mot tänderna. De är dessutom billigare och mer estetiskt tilltalande eftersom de knappt syns under behandlingen.

 

Den gamla metoden med “tråd och räls” innebär att man utsätter tänderna för anspänning, tre veckor i taget, vilket kan skada tändernas rötter. Med Invisaligns moderna metod för tandreglering så reglerar man istället mer försiktigt och byter i början ut skenan som skapar anspänningen varje vecka. Skenan är också mer eftergiven och inte lika stum vilket gör att metoden blir snällare mot tänderna. Därtill kan man ta ut skenan när man äter eller borstar tänderna vilket är bra både för munhälsan och din upplevelse som patient.

Vilka är dina erfarenheter efter fler än 100 st genomförda behandlingar?

Det finns inte två patient-case som är lika, varje tandreglering är unik med olika nivåer av komplexitet. Men med Invisaligns system kan vi idag klara av de flesta fall med mycket goda resultat. I princip alla behandlingar som förut krävde räls gör vi idag med Invisaligns system.

 

Det kan handla om funktionsmässiga problem, exempelvis ett underbett som gör att du biter fel som i det här exemplet.

Case 1016 before osynlig tandställning-estetisktandvard.se

Detta var ett komplicerat fall och patienten blev supernöjd. Som man kan se så biter underkäksfronten på överbitsfronten. Givetvis krävs en hel del när hela tanden ska flyttas från insidan runt översidan på utsidan.

 

Patienten behövde 25 skenor vilket betyder att hela behandlingen tog 26 veckor.

Före behandling Patient 1016, Osynlig Tandställning, Estetisk Tandvård i Göteborg

Före behandling

Efter behandling Patient 1016, Osynlig Tandställning, Estetisk Tandvård i Göteborg

Efter behandling

Den här patienten behövde 21 st skenor, alltså 22 veckors behandlingstid. Och det här fina resultatet fick hon efter fem månaders behandling. Ingen kirurgi behövdes, vi klarade det med Invisalign.

Före behandling Patient 9972, Osynlig Tandställning, Estetisk Tandvård i GöteborgFöre behandling

Efter behandling Patient 9972, Osynlig Tandställning, Estetisk Tandvård i Göteborg

Efter behandling

Kan du berätta mer om metodiken bakom Invisalign?

Tänderna måste in i ett ”tandreglerings-mode” på cellnivå. De blir då i praktiken lösa tills de sedan växer fast igen i den nya positionen. Det som hände när du flyttar en tand är att på ena sidan byggs benet upp och på andra sidan bryts det ner. Tanden i benet ska alltså mjukas upp och fyllas på med nytt ben.
Om du anbringar för hårt tryck så blir det bom stopp istället. Då kan rothinnan skadas, resorption blir konsekvensen, alltså frätningar på roten. Kontinuerlig och lätt kraft är det som gäller.

 

Med Invisaligns system så får vi en jämnare fördelning av det tryck som flyttar tanden. Det är faktiskt så att ett lätt tryck flyttar tanden bättre än ett hårt tryck.
I många fall kan man slippa fasader och implantat och patienterna upplever att detta går smidigt, snabbt och enkelt. Första skenan kan spänna lite men sedan är det inga problem.

Vad innebär det att Invisalign är marknadsledande?

Invisaligns experter är en integrerad del av den här metoden. De sitter med bilder vid datorer och hittar på lösningar, kanske femtio fall om dagen, till tandläkare runt om i hela världen. Den erfarenhet som har byggts upp genom åren är givetvis ovärderlig.

 

Det går till så att de får ett avtryck av mig på patientens tänder. De gör sedan fotoserier baserat på detta där de märker ut var olika “tillägg” (attachments) ska sitta på tanden. Och det är ju här hantverket sker. Jag ger dem sedan mina instruktioner, baserat på deras förslag, som jag tror kan vara lämpliga. De ser över dessa, justerar eventuellt, och så itererar vi fram och tillbaka tills vi har hittat den perfekta lösningen för just den specifika patienten.

 

Allt sker digitalt i datorn och går därför snabbt och smidigt. Hela processen är kvalitetssäkrad på bästa sätt.

Behandling med Osynlig Tandställning

Så här går din behandling till

 

Konsultation

Vi diskuterar igenom dina behov och önskemål. Vi dokumenterar dina tänder med fotografier och röntgen och du får med dig en behandlingsplan hem med ett fast pris som du kan välja att tacka ja eller nej till.

Avtryck

Vi gör ett avtryck av dina tänder för att kunna bedöma vilken metod som passar dig bäst. Därefter får du möjlighet att se hur dina tänder kommer att förflyttas under behandlingens gång. Vi använder ett datorprogram för detta som simulerar förflyttningen (3D-animation).

Osynliga tandskenor tillverkas

Om du är nöjd med simuleringen och behandlingsplanen så tillverkas nu din unika, osynliga tandställning.

Behandling

Du bär nu din osynliga tandställning 20-22 timmar om dygnet och i takt med att ditt bett justeras så byter vi ut tandskenorna tills dess att dina tänder har reglerats till planerat läge.

Fördelar med Osynlig Tandställning

N

Genomskinlig Tandskena

Med en genomskinlig tandskena så lägger knappt någon märke till att du är under behandling. Du kan leva ditt liv som vanligt samtidigt som tandregleringen succesivt ger dig ett nytt leende.

N

Kortare uppehåll

Du kan under korta stunder (några timmar ) välja att ta bort tandskenan, exempelvis under högtider som dop, bröllop eller en konfirmation.

N

Bibehållen hygien

Eftersom den osynliga tandställningen går att ta bort tillfälligt så har du inga som helst problem med att bibehålla din tandhygien med tandborstning och tandtråd.

N

Enligt plan

Du vet innan behandlings sätts igång hur länge den kommer att vara. I stora drag finns tre nivåer av komplexitet. 

Invisalign light: Smärre trångställda tänder, lucka mitt fram eller andra mindre estetiska justeringar. Här handlar det om max sju stycken skenor.

Invisalign medium:  När justeringarna inte är smärre men ändå inte särskilt stora så kan det behövas max 14 stycken skenor (femton veckors behandling).

Invisalign full: Bettfel och mer komplicerade problem kan kräva max 26 stycken skenor och det handlar alltså om ca ett halvt års behandling. I jämförelse med äldre metoder, då det kunde ta ett och ett halvt år, så är detta givetvis en mycket kort behandlingstid ändå.

N

Fast pris

Priset är unikt för varje patient och du får ett fast pris och en lättförståelig behandlingsplan innan behandlingen sätts igång.

Osynlig tandställning hos Estetisk Tandvård i Göteborg.
Genomskinlig Tandskena - estetisktandvard.se
Erbjudande Estetisk Tandvård i Göteborg

Boka din kostnadsfria konsultation

Har du en fråga?

Skicka e-post till oss med din fråga så återkommer vi till dig inom kort.

Ring oss nu!